LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY
search
  • LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

NAWÓZ GRANULOWANY, POZWOLENIE MRIRW • 27 CaO-16 MgO

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA
Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,2 kg/dcm³

Quantity

STOSOWANIE

Luboplon® wapniowo-magnezowy należy stosować przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą. Na

gruntach ornych nawóz najlepiej stosować po podorywce lub przed orką przedzimową późną jesienią. Można również

stosować jesienią przedsiewnie przy zagwarantowaniu dobrego wymieszania z glebą. Na trwałych użytkach zielonych

nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie

pozawegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w

sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.

  • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach
  • zielonych
  • do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
  • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe - wapń, magnez i siarkę
  • stymuluje plonotwórcze działanie azotu
  • zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
  • poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne

Właściwości:

27% tlenek wapnia (CaO) całkowity
3,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek magnezu (MgO) całkowity
2,5% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
10% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

nawozy-15

Contact us

optional
Comments (0)
No customer reviews for the moment.