LUBOFOS 5-10-25
search
  • LUBOFOS 5-10-25

LUBOFOS 5-10-25

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
NPK (S) 5-10-25-(15)

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA
Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³

Quantity

STOSOWANIE
Nawożenie Lubofosem® 5-10-25 najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do
głębokości 10-20 cm. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia stosowanie
bezpośrednio przed siewem rośliny uprawnej. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz nale-
ży wprowadzić do gleby 10-14 dni przed siewem nasion, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki
nawozowej. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie zalecanej dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego
nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.
  • pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny na paszę
  • polecany w uprawie roślin siarkolubnych t.j. rzepak, kapusta, czosnek i cebula
  • szczególnie polecany na gleby ubogie w potas
  • posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu i siarki
  • w uprawie roślin ozimych zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie jesieni
  • w przypadku roślin jarych pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek azotu
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

Właściwości:

5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
2,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
15% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

nawoz-07

Contact us

optional
Comments (0)
No customer reviews for the moment.