SUPERFOSFAT PYLISTY
search
  • SUPERFOSFAT PYLISTY

SUPERFOSFAT PYLISTY

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.2.2a
SUPERFOSFAT PROSTY P (C
a, S) 17-(24-30)

GRANULACJA I GĘSTOŚĆ NASYPOWA
Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,1 kg/dcm³

Quantity

STOSOWANIE

Superfosfat pylisty jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15

cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody

opadowe.

  • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
  • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
  • także do stosowania na użytkach zielonych, gdzie daje lepsze rezultaty niż
  • granulowany
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
  • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
  • przez cały okres wegetacji rośliny

Właściwości:

pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu,
w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie 17%
tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 24%
trójtlenek siarki (SO₃) całkowity 30%

nawozy-06

Contact us

optional
Comments (0)
No customer reviews for the moment.